Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

WIĘZI WSPÓLNOTY. LITERATURA – RELIGIA – KOMPARATYSTYKA

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem publikacji tekstów omówionych podczas międzynarodowej konferencji

 WIĘZI WSPÓLNOTY. LITERATURA – RELIGIA – KOMPARATYSTYKA/
THE TIES OF COMMUNITY. LITERATURE RELIGION  COMPARATIVE STUDIES,

która odbyła się w dniach 15-16 listopada 2012 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA)