Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

Nowa specjalność w ramach filologii polskiej - Geokrytyka

 

Geokrytyka

Specjalność w ramach studiów I stopnia filologii polskiej

 

Geokrytyka to specjalność, która daje wiedzę i kompetencje niezbędne do efektywnych działań związanych z miejscem zamieszkania: regionem i  środowiskiem. Jest to nauka, która opiera się na badaniu przestrzeni w jej kulturowych reprezentacjach, w tekstach literackich i użytkowych, w sztuce, architekturze, w każdym przejawie ludzkiej działalności. Jest to dyscyplina, która podejmuje problemy związane zarówno z rozwojem i kulturą miast (tzw. urban studies) jak też problemy związane z przyrodą i naturalnym ukształtowaniem terenu (krytyka ekologiczna).

Geokrytyka to podjęcie wyzwań, które stoją przed dzisiejszą humanistyką. Zainspirowani dynamicznym rozwojem współczesnych nauk o literaturze proponujemy interdyscyplinarne i międzyobszarowe studia nad tekstami kultury, które prowadzą do zdobycia kompleksowej wiedzy związanej z najbliższą człowiekowi przestrzenią. Studia te obejmują namysł nad regionalnością (zwłaszcza nad Śląskiem), nad demokracją, przestrzenią miejską, jej industrialnymi i postindustrialnymi przekształceniami, a także środowiskiem naturalnym. Wiedza oferowana przez tę dyscyplinę wprowadza w nowe obszary badawcze, będące inspiracją dla oryginalnych badań i interpretacji mogących znaleźć wyraz w nowatorskich i ciekawych pracach licencjackich i magisterskich oraz dalszym rozwoju naukowym.

Geokrytyka to również przygotowanie do pracy w takich obszarach jak turystyka kulturowa i trzeci sektor (organizacje pozarządowe). Stanowi podstawowe przysposobienie do objęcia stanowisk tworzonych w oparciu o unijne, rządowe czy samorządowe finansowanie promocji miast i regionów. Może również stanowić pierwszy etap na drodze do kariery w międzynarodowych organizacjach działających na rzecz ekologii (np. World Wide Fund for Nature (WWF), World Nature Organization, United Nations Environment Programme). Specjalność ta przygotowuje również do pracy w sektorze turystycznym, a uzyskana wiedza może zainspirować studentów do stworzenia  własnych, innowacyjnych produktów turystycznych i wprowadzeniu ich na rynek. O właściwym ukierunkowaniu rozwoju zawodowego decydują podjęte przez studentów praktyki – wykładowcy specjalności geokrytycznej służą pomocą w kwestii doboru odpowiednich instytucji.

W ramach siatki zajęć proponujemy przede wszystkim ćwiczenia (np. Antropologia Internetu, Miasto jako fenomen kultury), zajęcia terenowe (np. zajęcia związane z poznawaniem regionalnych zabytków, miejsc związanych z rozwojem industrialnym), a także warsztaty (spotkania z architektami, planistami zagospodarowania przestrzennego).    

Więcej informacji znajdą państwo w prezentacji dostępnej pod tym linkiem.

 

 Zapraszamy do włączenia się w nasze badania i nasze działania!