Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

Spotkania z Arno Camenischem

 

 

Odbędą się dwa spotkania z pisarzem. Pierwsze już 22 kwietnia w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach (ul. PCK 19) o godz. 16:30, drugie dzień później, na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu, o godz. 11:30.

Zapraszamy do zapoznania się z notką o autorze oraz z fragmentami jego prozy (także w przekładach):

Arno Camenisch to szwajcarski prozaik i poeta. Pisze w języku retoromańskim i niemieckim. Opublikował pięć powieści: "Ernesto ed autras manzegnas" (2005), "Sez Ner" (2009), "Hinter dem Bahnhof" (2010), "Ustrinkata" (2012), "Fred und Franz" (2013). Jest artystą, który ratuje kulturę małego języka przed unifikacją. Łączy idiom lokalnej społeczności z tematyką uniwersalną. Codzienność gryzońskich dolin staje się w jego prozie polem bitwy o autentyczne doświadczenie Boga, natury i miłości. Retoromańskie pytania o tożsamość małej ojczyzny w XXI wieku są aktualne również na Górnym Śląsku. Na czym polega bogactwo życia w dwóch językach? Czy w małym języku może powstać wielka literatura?

Il zezen schai el mescal muosch giu Stavonas Sut sut in pegn cun siu cudisch ed ina brava cigara cubana. Las mustgas catschan entuorn siu tgau quei suentermiezdi quiet de stad. El cudisch stat scret: Il clom da scursanir il temps da lavur sefa udir dapi onns ed onns. Gleiti la mesadad dils luvrers lavuran buca pli la sonda. Tgei fa quella glieud en quei temps liber? In pur: Ei sesan ell'ustria la sera suenter la lavur cu il pur sto aunc luvrar uras ed uras. Ei sesan ell'ustria l'entira sonda e dumengia. Ei sesan e fan politica d'alcohol e dattan schliet exempel als purs. Quels che fan oz aunc il pur ein restai buns e serius carstgauns. Quels ch’ein luvrers ed emploiai ein canaglia.

Der Zusenn liegt am Waldrand in Stavonas Sut unter einer Rottanne im nassen Moos mit seinem Buch in der Hand und zieht an seinem Stumpen. Die Fliegen jagen um seinen Kopf im windstillen Sommernachmittag. Im Buch steht: Der Ruf nach Kürzung der Arbeitszeit schafft sich seit Jahren Gehör. Bald die Hälfte der Arbeiter arbeitet nicht mehr samstags. Was machen diese Leute in ihrer Freizeit? Ein Bauer: Sie sitzen im Restaurant den ganzen Samstag, wenn der Bauer noch arbeiten muss, und den ganzen Sonntag. Sie machen Alkoholpolitik und geben schlechte Beispiele für die Bauern ab. Die, die heute noch Bauern sind, sind gute Leute. Arbeiter und Angestellte sind ein Lumpenpack.

Juhas leży na skraju lasu w Stavonas Sut pod świerkiem w wilgotnym mchu ze swoją książką w ręce i zaciąga się cygarem. Muchy kotłują się wokół jego głowy w bezwietrzne letnie popołudnie. W książce jest napisane: Żądanie skrócenia czasu pracy budzi posłuch od lat. Wkrótce połowa robotników nie będzie więcej pracowała w soboty. Co ci ludzie robią w wolnym czasie? Na to chłop: Siedzą w restauracji całą sobotę, kiedy chłop jeszcze musi pracować, i całą niedzielę też. Prowadzą politykę alkoholową i dają zły przykład chłopom. Ci, którzy dzisiaj są jeszcze chłopami, to dobrzy ludzie. Robotnicy i urzędnicy to hołota.

Pastyrz leży na wilgłym mechu w Stavonas Sut pod świyrkym ze swojōm ksiōnżkōm i zŏcnōm kubańskōm cygarōm. Muchy lŏtajōm mu naôbkoło gowy w spokojne latowe popołednie. W ksiōnżce stoji: Ôd lŏt dŏwŏ sie posuch wołaniu, coby skrōcić czas roboty. Hned już połowa robotnikōw niy bydzie robiyła w soboty. Co te ludzie robiōm, jak majōm czas? Bamber: Siedzōm w szynku na wieczōr po robocie, jak bamber durch jeszcze robi i robi. Siedzōm w szynku bez całõ sobotã i niedzielã. Siedzōm, politykujōm po ôżartymu i dŏwajōm zły przikłŏd bambrōm. Te, co sōm jeszcze dzisioj bambrami, to dobre i zŏcne ludzie. Robotniki i beamtry to je chacharnia.