Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

dr Piotr Bogalecki

 

dr Piotr Bogalecki (ur. 1983) – adiunkt, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, w Katedrze Literatury Porównawczej zatrudniony od 2008 roku. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (filologia polska, kulturoznawstwo) oraz Akademię Artes Liberales. Opublikował monografię „Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej” (Warszawa 2011: Nagroda Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze; Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za najlepszą rozprawę doktorską). Współredagował książki zbiorowe: „Umaszynowienie” (Szczecin 2009) oraz „Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach” (Katowice 2012). Jego naukowe zainteresowania obejmują teorię literatury, myśl postsekularną oraz polską literaturę współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem poezji lingwistycznej. Redaktor dwumiesięcznika kulturalnego „artPAPIER”, opiekun Koła Naukowego „WolnoMISHliciele”. Mieszka w Chorzowie.