Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

prof. dr hab. Krzysztof Krasuski

 

prof. dr hab. Krzysztof Krasuski -  absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Historyk współczesnej literatury i krytyki. Ważniejsze publikacje: Normy i formy. K.Troczyński - teoretyk i krytyk literatury(1982), Społeczne ramy  literatury. Wątki socjologizujace w polskiej krytyce literackiej (1989), Dylematy współczesności literackiej (2005), Na obrzeżach arcydzieł (2009), Republiki literackiej nowoczesności (2014). Redagował również prace zbiorowe, m.in.: Krainy pozyskane i utracone. Problem w literaturach Europy Środkowej(2005) i Herbert Środkowoeuropejczyk (2011).