Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

dr Monika Glosowitz

 

dr Monika Glosowitz

 – badaczka literatury, tłumaczka, animatorka kultury.

Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i gender studies obroniła w Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie w Oviedo. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UŚ, Akademię "Artes Liberales", Master's Degree in Women's and Gender Studies w Uniwersytecie w Utrechcie (Gender and Ethnicity) i Uniwersytecie w Granadzie (Estudios de las Mujeres y Genero). Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkołach letnich w kraju i za granicą (Hiszpania, Holandia, Austria, Portugalia, Niemcy, Chorwacja). Otrzymała grant na realizację podwójnego doktoratu (el Vicerrectorado de Investigacion y Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, 2015/2016), grant zespołowy na organizację konferencji międzynarodowej (Exzellenzinitiative, Institutional Strategy of Graduate Academy Tuebingen and Association of  Friends of University of Tuebingen, 2016) oraz stypendium Erasmus Mundus na dwuletnie studia magisterskie (GEMMA programme, Komisja Europejska, 2010–2012).

Tłumaczyła teksty Michela Foucaulta, Rosi Braidotti, Sary Ahmed, Luce Irigaray.

Autorka tekstów naukowych publikowanych na łamach "Czasu Kultury", "Śląskich Studiów Polonistycznych", "FA-artu" i w wielu monografiach zbiorowych oraz ponad pięćdziesięciu tekstów krytycznoliterackich.

Redaktorka działu poezji w dwutygodniku kulturalnym "artPapier" oraz sekretarka redakcji "Opcji". Pełni funkcje w zarządzie dwóch śląskich stowarzyszeń kulturalnych.

Zajmuje się poezją najnowszą, teoriami feministycznymi, przygotowuje do druku książkę poświęconą estetyce afektywnej.

*

Double PhD in literary and gender studies, graduated from the Interdepartmental Individual Studies In Humanities of the University of Silesia and European Master in Women’s and Gender Studies (Utrecht University and University of Granada) within the Erasmus Mundus programme GEMMA. Moreover, she had been studying at “Artes Liberales” Academy.

She has been working as an associated editor of two Polish cultural journals: “artPapier” (www.artpapier.com) and “Opcje” (www.opcje.net.pl), lately has been nominated as a member of the editorial board of “Polish-Canadien Comparative Studies” established within the cooperation of the University of Silesia and the University of Alberta. She has published many articles (in journals and multi-author volumes), translated excerpts from Rosi Braidotti’s, Sara Ahmed’s and Luce Irigaray’s work into Polish.

Interested in broadly understood art and feminism.

*

Doctora de filología y estudios literarios y Género y Diversidad, graduada en Estudios de Humanidades por la Universidad de Silesia (Polonia), y en el Master Europeo en Estudios de Género y Mujer del programa Erasmus Mundus GEMMA, por las universidades de Utrecht y Granada. Además, ha estudiado en la academia “Artes Liberales”. 

Ha trabajado como editora asociada para dos publicaciones culturales de Polonia: “artPapier” (www.artpapier.com) y “Opcje” (www.opcje.net.pl), y recientemente ha sido nominada a miembro de la junta editorial de “Estudios Comparativos Polaco-Canadienses”, frutos de la cooperación entre la Universidad de Silesia y la Universidad de Alberta. Ha publicado un gran número de artículos para diversas publicaciones y volúmenes multiautor. También ha traducido extractos de las obras de Rosi Braidotti, Sara Ahmed y Luce Irigaray.

Le apasionan el arte y el feminismo.