Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

prof. dr hab. Tadeusz Sławek

 

 

Tadeusz Sławek (ur.1946), polonista i anglista. Od roku 1971 związany z Uniwersytetem Śląskim, w latach 1996-2002 rektor tegoż uniwersytetu. Publikacje z zakresu historii i teorii literatury. Ostatnie książki to: Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2010), Kim jesteśmy? Fragmenty do poezji Georga Trakla (2011). W druku znajduje się książka NICowanie świata. Zdania z Szekspira. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor esejów na głos i kontrabas.