Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

Lista publikacji

 

Najważniejsze publikacje pracowników i doktorantów Katedry: 

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek

 książki

Wnętrze: z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1984.

The outlined shadow: phenomenology, grammatology, Blake, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1985.

Między literami: szkice o poezji konkretnej, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989.

The Dark glory: Robinson Jeffers and his philosophy of Earth time and things, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1990.

Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii Jacquesa Derridy (wespół z Tadeuszem Rachwałem), Warszawa: Oficyna Literatów "Rój," 1992.

Sfera szarości: studia nad literaturą i myślą osiemnastego wieku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993.

Człowiek radosny - Blake, Nietzsche, Kielce: Szumacher 1994.

Literary Voice. The Caling of Jonah (wespół z Donaldem Weslingiem), Albany: State Uniwersity of New York Press, 1995.

Pięć esejów o gościnności, Katowice: Fundacja Pallas Silesia, 2000.

Podróż czterech mężów z Nysy do Barda Śląskiego, Pszczyna: Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Fundacja "Pallas Silesia", 2000.

U-bywać: człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake'a, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001.

Antygona w świecie korporacji: rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.

Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

Kim jesteśmy? Fragmenty do poezji Georga Trakla, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2011.

 U-chodzić, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2015.

prof. dr hab. Krzysztof Krasuski

 książki

Poetyka w systemie krytycznoliterackim Konstantego Troczyńskiego, Katowice: b..w, 1977.

O nowy model monografii literackiej (z metodologii Konstantego Troczyńskiego), Katowice: b.w.,1978.

Normy i formy : Konstanty Troczyński - teoretyk i krytyk literatury, Wrocław: Ossolineum, 1982.

Skąd się wzięły "Medaliony", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987.

Społeczne ramy literatury: wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1900-1950), Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989.

Główne tendencje współczesnej polonistyki literackiej : (1945-1990) , Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1992.

Dylematy współczesności literackiej : studia i szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

Na obrzeżach arcydzieł, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

  

dr hab. Zbigniew Kadłubek

 książki

Oczy Charibelli: ślady petrarkizmu w siedemnastowiecznej łacińskiej poezji śląskiej (wespół z Dariuszem Rottem), Katowice - Pszczyna: Fundacja "Pallas Silesia", Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 2004.

Rajska radość. Św. Piotr Damiani, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2005.

Św. Piotr Damiani, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Myśleć Śląsk: wybór esejów, (wespół z Aleksandrą Kunce), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.

Listy z Rzymu, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2008. 

Święta Medea: w stronę komparatystyki pozasłownej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

 

dr Alina Mitek-Dziemba

książki

Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia: Nietzsche, Wilde, Shusterman, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

książki redagowane

Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (red. z Piotrem Bogaleckim). Wydawnictwo Fa-Art i Uniwersytet Śląski, Katowice 2012.

Więzi wspólnoty / The Ties of Community. Literatura – religia – komparatystyka / Literature, Religion, Comparative Studies. Red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, T. Sławek. Wydawnictwo Fa-Art, Katowice 2013.

Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s Routes. Red. Piotr Bogalecki, Zbigniew Kadłubek, Alina Mitek-Dziemba, Karolina Pospiszil. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

przekłady