Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

Barańczak. Postscriptum. 25-26 maja 2015

 

 

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Literatury Porównawczej oraz

Szkoła Języka i Kultury Polskiej serdecznie zapraszają na konferencję naukową

pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego,

prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia

„Barańczak. Postscriptum”!

 

Tematyka konferencji dotyczy poetyckiego, translatorskiego i krytycznego dorobku Stanisława Barańczaka. Wspólną refleksją pragniemy uhonorować nie tylko wszechstronną twórczość poety, lecz także dwudziestolecie otrzymania przez niego doktoratu honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

Sesja jest organizowana w ramach cyklu „Literatura polska w świecie”. Stanowi ponadto część obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Zapraszamy na obrady 25 i 26 maja br. w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ!

 

 

Program konferencji

25 maja, poniedziałek

10:00 – 10:30 inauguracja konferencji

10:30 – 11:30 sekcja I: poezja

Jerzy Paszek, Uniwersytet Śląski – „Nadzy w zbroi, w czasie”. Zeugma i syllepsa w poezji Barańczaka

Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Języki miłości w twórczości Stanisława Barańczaka

Joanna Dembińska-Pawelec, Uniwersytet Śląski – Probabilistyka Stanisława Barańczaka

11:30 – 12:00 dyskusja

12:00 – 12:15 przerwa kawowa

12:15 – 13:15 sekcja II: poezja i przekłady

Piotr Bogalecki, Uniwersytet Śląski – Przemyty. Inne pisanie Barańczaka

Alina Mitek-Dziemba, Uniwersytet Śląski – Igraszki ludzko-zwierzęce. Miejsce tematyki zwierzęcej w przekładach i twórczości własnej Stanisława Barańczaka

Maciej Skrzypecki, Uniwersytet Śląski – Analogia jest prawie wszystkim. Praktyka translatorska Stanisława Barańczaka w świetle teorii analogii Douglasa Hofstadtera

13:15 – 13:45 dyskusja

13:45-14:15 Adam Dziadek, Uniwersytet Śląski – prezentacja książki Nawet język umie układać się w usta. 20 wierszy na 20-lecie. Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh przekłady z polskiej poezji współczesnej

15:00 uroczyste obchody 25-lecia Szkoły Języka i Kultury Polskiej i 20-lecia nadania Stanisławowi Barańczakowi tytułu doktora honoris causa

26 maja, wtorek

9:00 – 10:30 sekcja III: postscriptum

Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński – Barańczak czyta Szymborską

Danuta Opacka-Walasek, Uniwersytet Śląski – „...ta próba jest grana tak, że się na raz dzieją wszystkie sceny”. Teatralizacje Stanisława Barańczaka

Józef Olejniczak, Uniwersytet Śląski – „Na przykład Barańczak Stanisław…”. Projekt lektury egzystencjalnej

Krzysztof Krasuski, Uniwersytet Śląski – Stanisław Barańczak i kultura masowa

10:30 – 11:00 dyskusja

11:00 – 11:15 przerwa kawowa

11:15 – 12:15 sekcja IV: postscriptum

Adam Poprawa, Uniwersytet Wrocławski – Krytyka filmowa Barańczaka

Aleksandra Sowa-Zduńczyk, Uniwersytet Śląski – Spotkania Duszy i Ciała w poezji Stanisława Barańczaka. Dialogi i spory tradycji z nowoczesnością

Jakub Osiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – (Bez)sens i (bez)senność w poezji Stanisława Barańczaka

12:15 – 12:45 – dyskusja

12:45 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 15:00 sekcja V: przekłady

Magdalena Heydel, Uniwersytet Jagielloński – „Gramatyka trzymała nas blisko i ściśle”. Stanisława Barańczaka koncepcja przekładu jako twórczości

Bożena Tokarz, Uniwersytet Śląski – Poezja Stanisława Barańczaka w przekładach słowiańskich

Dariusz Pawelec, Uniwersytet Śląski – Eliot Stanisława Barańczaka

15:00 – 15:30 dyskusja

15:30 zakończenie konferencji

 

 plakat w pełnej wersji do ściągnięcia pod linkiem: https://docs.google.com/file/d/0B5gz2qusYjOxLXR2cnhQVi1aUm8/edit

 

Archwium

 

Mesjańskie imaginaria Europy (i nie tylko)


11-12 GRUDNIA 2014 R.
CZĘSTOCHOWA

 

Struktura konferencji 11-12 grudnia

11 grudnia (czwartek)

Sesja plenarna:

10.00 – uroczyste otwarcie konferencji przez JM Rektorów AJD i UŚ

10.15 – Ryszard Koziołek: Mesjańska krzepa

10.30 – Agata Bielik-Robson: Zdeptać Węża! Europa Blake’a jako mesjański głos przeciw 

skończonym rewolucjom

11.15 – Artur Żywiołek: (Nie?)możliwa historia polskiego mesjanizmu

12.10 – przerwa kawowa

 

12.30-14.00 - obrady w sekcjach:

Sekcja I

12.30-13.00 – Michał Warchala: Człowiek imieniem Mesjasz: o „antropodycei" u Blake'a i 

Schellinga

13.00-13.30 – Andrzej Serafin: Komm ins Offene! Apofatyczny mesjanizm „Czarnych zeszytów" 

Heideggera

13.30-14.00 – Rafał Zawisza: Natalizm – „niepozorny” mesjanizm Hanny Arendt?

Sekcja II

12.30-13.00 – Wojciech Kopek: August – zbawca świata. Horacjański mit mesjanistyczny

13.00-13.30 – Katarzyna Janus: Kairos „drugiego przyjścia”. Średniowieczne imaginaria

13.30-14.00 – Beata Łukarska: Polska jako „naród wybrany” i „przedmurze chrześcijaństwa” w 

przekazie wybranych utworów z XVII – poł. XVIII wieku

 

14.00 – 15.30 – obiad

 

15.30 – 17.30 – obrady w sekcjach

Sekcja I

15.30-16.00 – Tomasz Borycki: Mesjanistyczno-millenaryjne fundamenty rewolucji

16.00-16.30 – Piotr Sawczyński: Podmiotowość „szczęśliwej ręki” (?) Wątki mesjańskie u Ernsta 

Blocha i Giorgio Agambena w kontekście emancypacji politycznej.

16.30-17.00 – Agata Wilczek: Oui, Oui” – mesjańskie modlitwy Jacques’a Derridy

17.30-18.00 – Dawid Rogacz: Sloterdijka krytyka mesjanizmu

Sekcja II

15.30-16.00 – Artur Jochlik: Hegel – ojciec czy wróg polskiego mesjanizmu?

16.00-16.30 – Michał Sokulski: Mesjanizm narodowy w twórczości Zygmunta Krasińskiego

16.30-17.00 – Marta Ruszczyńska: Mesjańskie imaginaria Słowiańszczyzny w literaturze 

polskiego romantyzmu

17.00-17.30 – Agata Koprowicz: Ukryte życie narodu. Pogrzeb Pięciu Poległych

17.30 – przerwa kawowa

 

18.15 – panel dyskusyjny – Mesjanizm i nowoczesność. Jakiego mesjanizmu Polacy potrzebują?

„Pressje” (Muzeum Częstochowskie) – w panelu wezmą udział: Paweł Rojek, Juliusz Gałkowski, 

Zbigniew Kadłubek, Artur Żywiołek. Panel prowadzi o. dr Michał Legan.

 

20.30 – kolacja

 

12 grudnia (piątek)

Sesja plenarna:

9.30 – 10.00 – Rafał Tichy: Polityczny wymiar mesjanizmu w pierwotnym chrześcijaństwie

10.00 - 10.30 – Zbigniew Kadłubek: Faszyzm i marksizm. Dwa zbawienia

10.30 – 11.00 – przerwa kawowa

 

11.00-13.30 - obrady w sekcjach:

Sekcja I

11-11.30 – Anna Sygnarska: „Teatr-Świątynia” jako kulturowa reprezentacja mesjanizmu na 

przykładzie wybranych dramatów Tadeusza Micińskiego

11.30-12.00 – Michał Kisiel: Wielopole, Wielopole Tadeusza Kantora wobec mesjanizmu

12.00-12.30 – Magdalena Kempna-Pieniążek: Poza zbawieniem...? (Anty)mesjański dyskurs w 

filmach Bruno Dumonta

Sekcja II

11.00-11.30 – Alina Mitek-Dziemba: Zwierzęcość i obietnica mesjańska. Davida Herberta 

Lawrence’a myślenie wokół Apokalipsy

11.30-12.00 – Piotr Bogalecki: „Zastana nieobecność przyjścia”. To, co mesjaniczne w poezji 

Tymoteusza Karpowicza

12.00-12.30 – Magdalena Piotrowska-Grot: Chrystus nie powróci. Figura Chrystusa w wierszach 

Krzysztofa Siwczyka

Sesja plenarna:

12.45-13.30 – Jacek Szerszenowicz: Misterium Skriabina – misterium a mesjanizm

 

13.30 – 15.00 – obiad

 

15.00 – 17.00 - obrady w sekcjach:

Sekcja I

15.00-15.30 – Marta Łukaszewicz: „Rosyjski Chrystus”, granice Kościoła i apokatastaza w 

opowiadaniu Nikołaja Leskowa Na krańcu świata

15.30-16.00 – Lucyna Rożek: Literacka wizja spełniona w Wyspie Krym Wasilija Aksionowa

16.00-16.30 – Paweł Rojek: Trójca Święta w historii i w społeczeństwie: Rosyjska idea, polski 

mesjanizm i rozum postsekularny

16.30-17.00 – Juliusz Gałkowski: Spór Jerzego Brauna z Karolem Ludwikiem Konińskim o 

cesarstwo polskie.

Sekcja II

15.00-15.30 – Marek Grajek: Mesjanizm Stanisława Przybyszewskiego

15.30-16.00 – Paweł Kulpiński: Mesjanizm i (anty)utopia. Wątki mesjanistyczne i antyutopijne w 

powieści Zwycięzca Jerzego Żuławskiego

16.00-16.30 – Piotr Sadzik: Mesjasz, który nadchodzi. Derrida, Schulz i „Boczne odnogi czasu”

16.30-17.00 – Jan Zając: Ja-zbawiciel. Troska o siebie Witolda Gombrowicza

17.00 – przerwa kawowa

 

sesja plenarna:

17.30-18.00 – Adam Regiewicz: Mesjańskie tropy w praktyce interpretacji tekstu

18.00 – 18.15 – zamknięcie konferencji

 

 

19.00 – koncert w Filharmonii Częstochowskiej

 

 

U N IWE R S Y T E T   Ś L Ą S K I   
KATEDRA LITERATURY PORÓWNAWCZEJ

oraz

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA
PRACOWNIA KOMPARATYSTYKI KULTUROWEJ

i

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMPARATYSTYKI LITERACKIEJ

ZAPRASZAJĄ
NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ


Mesjańskie imaginaria Europy (i nie tylko)


KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 11-12 GRUDNIA 2014 R.
W CZĘSTOCHOWIE

„Wierzenia Zachodu to opowieści o zbawieniu” – twierdzi George Steiner, po czym, niejako przecząc samemu sobie, dodaje – „być może dla naszej syntaksy nie będą już dostępne utopijne, mesjanistyczne, pozytywistyczno-perfekcjonistyczne »przyszłości« opisywane w tradycji Zachodu od Platona, od Proroków po Leibniza. Dzisiaj widzimy je za sobą”. Autor Gramatyk tworzenia nie docenia, jak się zdaje, „kryptoteologicznych” możliwości języka, jego zdolności do zawłaszczania i przekształcania religijnych źródeł naszej mowy. Jest co najmniej dyskusyjne, aby mesjańskie tropy – na trwałe, bądź co bądź, wpisane w europejskie imaginaria społeczno-kulturowe – utraciły możliwość reaktywacji i powrotu, choćby pod postacią rozmaitych wypartych dyskursów politycznych czy teologicznych. Powrót owych stłumionych elementów w atmosferze „religijnej rekonkwisty”, by posłużyć się tytułową frazą książki Gillesa Kepela Zemsta Boga, zawsze jest możliwy. W tym punkcie refleksja nad pozostałościami europejskiego dziedzictwa domaga się zatem analizy rozmaitych odmian mesjanizmów, stanowiących swoistą „odpowiedź” na kryzys upostaciowany jako doświadczenie rozpadu podstaw zachodniej kultury w jej wymiarach filozoficznym, religijnym, etycznym, społecznym i politycznym.

Współczesny „zwrot mesjanistyczny”, widoczny w wielu nurtach

Współczesny „zwrot mesjanistyczny”, widoczny w wielu nurtach i odmianach filozofii „postsekularnej” czy też w teologiczno-politycznej refleksji nad stanem kultury, nie przestaje dawać do myślenia – przede wszystkim dlatego, że różne wersje mesjanizmu wykazują zadziwiającą aktualność, występując równocześnie w refleksji religijno-filozoficznej, politycznej (liberalnej i konserwatywnej), a nawet edukacyjnej. Dzieje Logosu Zachodu, obejmujące liczne przekształcenia kodów kulturowych i paradygmatów poznawczych, skłaniają badaczy różnorakich orientacji światopoglądowych do powtórzenia pytania o wartość poznawczą i aksjologiczną mesjanizmu.

Proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:

 • Mesjanizmy przedromantyczne, romantyczne, postromantyczne, nowoczesne i ponowoczesne;
 •  Polskie i europejskie mesjanizmy jako składniki dyskursu nowoczesności;
 • Mesjańska koncepcja czasu i przestrzeni, związana z mitami ziemi obiecanej i rozmaitymi formułami utopii;
 • Wygnanie jako fundamentalny składnik narracji eksodycznych, Wyjście jako paradygmatyczny gest nowoczesności;
 • Mesjańskie koncepcje człowieka i wspólnoty opartej na innej tożsamości, nie-całości (reszty);
 • Dyskursy emancypacyjne, nowe definicje człowieka, projekt świeckiego „zbawienia” człowieka;
 • Mesjanizm a postsekularyzm;
 • Mesjańskie tropy w psychoanalizie;
 • Mesjańska pedagogia, etyka i estetyka;
 • Literackie i kulturowe reprezentacje mesjanizmu;
 • Projekty „świeckiej” krytyki mesjańskiej (wg K. Uniłowskiego) i „religijnej” krytyki talmudycznej (wg A. Regiewicza);
 • Symplifikacje mesjanizmu: podatność idei mesjańskiej na różne uproszczenia i falsyfikacje;
 • Popkulturowe mesjanizmy. Kultura jako źródło cierpień czy wyzwolenia człowieka?

Proponowana refleksja budzić może szereg zasadnych wątpliwości, wynikających przede wszystkim z możliwości przyjęcia bardzo szerokiej ramy pojęciowej mesjanizmu. W trakcie konferencji chcielibyśmy zatem postawić następujące pytania:

 • Czy każdy mesjanizm jest strukturą eschatologiczno-millenarystyczną? (wedle określenia A. Walickiego);
 • Czym różnią się mesjanizmy poszczególnych narodów i kultur, a co je łączy?
 • Czy każdy projekt odnowy, wyzwolenia, odrodzenia ma charakter mesjański?
 • Czy mesjanizm jest dominującą czy jedną z wielu dróg do europejskiej nowoczesności?
 • Jakie są przyczyny podatności mesjanizmu na liczne uproszczenia i stereotypy (Polska Chrystusem narodów)? Czy jest to tylko polska specyfika?
 • Czy poza Europą można dostrzec obecność mitów (paradygmatów) mesjańskich, neomesjańskich i quasi-mesjańskich?
 • Czy wreszcie prawdziwe jest twierdzenie o końcu narracji mesjańskich i mesjańskiego imaginarium w czasach ponowoczesnych?Miejscem obrad uczynić planujemy Salę Kameralną Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana przy ulicy Wilsona 16 (w pobliżu Dworca PKP). Przewidujemy opłatę w wysokości 400 złotych (dla doktorantów 300 zł), która obejmuje koszty organizacji, zakwaterowania, wyżywienia oraz publikacji wieloautorskiej monografii. Na Państwa zgłoszenia czekamy do końca października 2014r. Prosimy o wysłanie karty zgłoszeniowej wraz z krótkimi (200 słów) abstraktami w języku polskim i angielskim. Przewidywany czas wystąpienie do 20 minut. Szczegółowe informacje wyślemy wraz z decyzją o zakwalifikowaniu do 10 listopada 2014.
 

Karty zgłoszeniowe znajdą Państwo pod tym linkiem.


Komitet organizacyjny:
dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz
dr hab. Artur Żywiołek
dr Piotr Bogalecki
dr Alina Mitek-Dziemba
mgr Anna Janek – sekretarz konferencji

 

 

Więzi wspólnoty

15 i 16 listopada 2012 roku odbyła się konferencja WIĘZI WSPÓLNOTY. LITERATURA-RELIGIA-KOMPARATYSTYKA.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Literatury Porównawczej i stała się okazją do świętowania dziesięciolecia istnienia Katedry. Spotkanie otwarł Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Rafał Molencki,
w tematykę i okoliczności konferencji wprowadził uczestników prof. Taduesz Sławek.

 

Konferencja miała charakter międzynarodowy. Naszymi gośćmi byli między innymi: prof. Donald Westling, prof. Stanisław Obirek, prof. Agata Bielik-Robson oraz prof. Creston Davis. Obrady odbywały się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej w Katowicach

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem do publikacji tekstów wygłoszonych na konferencji.

Poniżej publikujemy harmonogram wystąpień,

 

WIĘZI WSPÓLNOTY. LITERATURA – RELIGIA – KOMPARATYSTYKA

THE TIES OF COMMUNITY. LITERATURE RELIGION  COMPARATIVE STUDIES 

 Katowice, 15-16 listopada 2012

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)

ulica Bankowa 11a, Katowice

 

CZWARTEK (15 listopada 2012)

 OBRADY PLENARNE I

  Uroczyste otwarcie konferencji

 prof. Donald Wesling (University of California, San Diego) Man and Animal in an Ecology to Come 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (UŚ) (Post)theology of a Certain Prefix

 

OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA A

dr Michał Warchala (UP Kraków) Three Waves of Postsecularity. Towards the New Vision of Modernity

dr Agnieszka Kaczmarek (PWSZ Nysa)  Who Do I Meet When I Meet a Stranger? Reading Thomas Merton and Emmanuel Levinas

mgr Maciej Stroiński (UJ) Messiah Destroyer: Eichah Rabbah and Walter Benjamin 

 

SEKCJA B

dr Grzegorz Strzelczyk (UŚ) Relacyjność:(nie)chciane dziedzictwo chrześcijańskiego doświadczenia?

 dr Anna Kucz (UŚ)Umbra veri" - refleksje Arnobiusza nad przyszłością religii

mgr Przemysław Piwowarczyk (UŚ) Wspólnota ukryta w micie. Metody społecznego odczytywania tekstów religijnych na przykładach z literatury gnostyckiej

 

SEKCJA A 

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (UKSW) Joban's Fear 

dr Joanna Stolarek (UKSW) Crime, remorse and guilt in literature and faith. Approaches to life, religion and philosophy in Flannery O’Connor’s and Flan O’Brien’s selected works

dr Alina Mitek-Dziemba (UŚ) Untying Animal Theology, or Where the Post-Secular and Environmentalism Meet 

 

SEKCJA B 

dr Agnieszka Kaczmarek (UAM) Język – narracja – historia. Religia i wspólnota w koncepcji Charlesa Taylora  

dr Paweł Tomczok (UŚ) Doprowadzić alienację do końca

dr Tomasz Kunz (UJ) Indywidualizacja i więź wspólnotowa. Religia jako narzędzie samoidentyfikacji w świecie późnej nowoczesności 

 

SEKCJA A 

dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ) Wcielenie, obraz, interpretacja  

Łukasz Milenkowicz (UŚ) A-teologia utajonej wspólnoty. Lacan i Blanchot

 mgr Katarzyna Szkaradnik (UŚ) Przypadek zmieniany w przeznaczenie. O religijności tekstów i tekstualności religii z perspektywy hermeneutyki ponowoczesnej 

 

SEKCJA B

dr hab. Danuta Sosnowska (UW) Rola metafizyki w czeskim społeczeństwie: pisarski dialog pokoleniowy Václava i Vladimíra Vokolków

 dr Dagna Dejna (UMK) Wartości niezbywalne, granice nieprzekraczalne i obszary tabu jako religijne więzy splatające wspólnotowe więzi. Przykład społeczności amerykańskich amiszów starego zakonu

mgr Marek Mikołajec (UŚ) Dom ducha. Listy z Rzymu Morcinka i Kadłubka

  

PIĄTEK (16 listopada 2012)

OBRADY W SEKCJACH

 

SEKCJA A

prof. US dr hab. Andrzej Skrendo (US) Wspólnota według Tomasza Burka

prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ) Na postsekularność – Bargielska!

dr Krystyna Koziołek (UŚ) Lectio divina jako model lektury niemożliwej

 

SEKCJA B

dr Marta Łukaszewicz (UW) „Pokorny herezjarcha Nikołaj”. N. Leskowa stosunki z kościołem prawosławnym

dr Marcin Kuczok (UŚ) Życie chrześcijańskie jako transakcja handlowa w Parochial and Plain Sermons  Johna Henry'ego Newmana. Analiza kognitywno-lingwistyczna

dr Wacław Forajter (UŚ) Nauka i religia w „Drzewie latającym” Sygurda Wiśniowskieg

 

SEKCJA A

 dr Joanna Janusz (UŚ) Obsesja Absolutu, tęsknota za człowiekiem w „Camere separate” Piera Vittoria Tondellego

dr Aneta Chmiel (UŚ)  Święta, zakonnik i satanista. Inspiracje religijne w twórczości Vincenza Consolo

mgr Anna Porczyk (UW) Erri De Luca – mieszkaniec Biblii

 

SEKCJA B

mgr Karina Jarzyńska (UJ) Traktaty Czesława Miłosza jako teksty wspólnototwórcze

dr Piotr Bogalecki (UŚ) „Zawęźlenie”. Nazwa – więzi – miasta  w poezji Witolda Wirpszy

mgr Tomasz Umerle (UAM) Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna Dyckiego – próba interpretacji postsekularnej

 

  OBRADY PLENARNE II

  prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek (UŁ) Taniec przeciw konieczności Stanisława Vincenza

 prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek (UŚ) Niewiara, czyli lęk

 

OBRADY W SEKCJACH

 

SEKCJA A

dr hab. Andrzej Pawelec (UJ) Sports: a modern arena for the sacred

mgr Joanna Soćko (UŚ) (Meta)physical Body Language. The Body of Christ as Food for Thought

 

SEKCJA B

prof. AJD dr hab. Adam Regiewicz (AJD Częstochowa) Teologia nowych mediów

 dr Aleksander Gomola (UJ) „Światłość wiekuista” czyli requiem w erze postchrześcijańskiej. Religijność postsekularna w Eternal Light: A Requiem Howarda Goodalla

 

OBRADY PLENARNE III 

 prof. dr hab. Agata Bielik-Robson (University of Nottingham, PAN) The Return of the Messianic Promise. On the Post-Secular Turn in a Narrower Perspective

prof. Creston Davis (Rollins College, Floryda) The Paradox of Philosophy and the Post-Secular Turn