Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

Otwarte seminarium Katedry Literatury Porównawczej

 

 

 

Zapraszamy na cykl seminariów otwartych poświęconych starości, które poprowadzi

prof. dr hab. Tadeusz Sławek!

 

 
Więcej informacji znajdą Państwo w dziale Aktualności


   
Historia otwartego seminarium
Od 2003 roku organizujemy otwarte dla wszystkich spotkania z filozofami, literaturoznawcami, twórcami, podczas których rozmawiamy o problemach literackich, społecznych, teologicznych, filozoficznych i wielu innych... Każdy cykl spotkań ma swój temat przewodni. Poniżej przestawiamy niektórych gości oraz tematy z poprzednich lat.
 
Spór o „drogę”: Vita activa i vita contemplativa – pierwsze spotkanie z naszego cyklu, odbyło się 13 marca 2003, naszymi gośćmi byli m.in.: prof. Krystian Roleder, prof. Zofia Ratajczak, prof. Wincenty Myszor.
 
Religijne horyzonty Europy. Gramatyka wiary i tajemnicy – spotkanie poprowadził prof. Tadeusz Sławek.
 
Między potrzebą teologii a żądaniem demokracji – w ramach cyklu spotkań pod tym tytułem wykład wygłosił m.in. prof. dr hab. Stanisław Obirek (Obrzeża i centrum - spojrzenie teologiczne i historyczne).
 
• Postmodernizm a teologia – najnowszy cykl spotkań naszego seminarium; gościliśmy m.in.:
o dr Jowitę Guję z Krakowa, autorkę znakomitej książki pt. Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha (Kraków 2009);
o ks. dr Roberta Woźniaka z Katedry Antropologii Teologicznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie;
o dr Mirosława Piróga z Zakładu Zakładu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosił wykład pt. Poznanie i religia. Od zamkniętego tekstu do symbolu;
o dr Michała Warchalę z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie, który wygłosił odczyt pt. Pojęcie postsekularyzmu jako narzędzie interpretacji nowoczesności.
 
Ojkologia - nauka o domu - spoktanie było bardzo interesującą dyskusją o miejscu, przestrzeni i domu. Swoje wystapienia przedstawili znakomici goście: prof.  Ewa Rewers z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Krzysztof Czyżewski, współtwórca Fundacji i Ośrodka Pogranicze w Sejnach. Następnie odbyła się dyskusja, do której zaprosiliśmy prof. Leszka Koczanowicza ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, prof.  Aleksandra Nawareckiego z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Iliasa Wrazasa z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dra Jerzego Gorzelika, działacza samorządowego związanego z Ruchem Autonomii Śląska.
 
• Gościliśmy także prof. Crestona Daviesa, który poprowadził serię wykładów pt. Post-Secular Investigations: Philosophy, Literature, and Language in the Age of Re-Enchantment.

•  Geokrytyka i geopoetyka - spotkania, które odbywały się w 2014 roku, naszym pierwszym gościem był pisarz Mariusz Wilk, następnie rozmawialiśmy z prof. dr. hab. Tadeuszem Sławkiem i z mgr Joanną Soćko o Walii i innych miejscach w poezji R.S. Thomasa. Gościliśmy także Arno Camenischa, pisarza języka retoromańskiego, a zwieńczeniem cyklu było spotkanie z dr Elżbietą Rybicką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką książki Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich.

 •  Spotkania z Szekspirem - naszym gościem była prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, która wygłosiła wykład pt.  "Miar(k)a miłosierdzia. Szekspir i różne miary".  Prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska to anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jej praca doktorska poświęcona była związkom literatury renesansowej z kartografią tego okresu; opisywała w niej powstanie współczesnej “kultury mapy”, która określa nasze sposoby porządkowania i przekazywania wiedzy przez “wyznaczanie granic”, “określanie pól” i precyzyjne wyznaczanie systemu odniesień. W rozprawie habilitacyjnej "The Medicine of Cherries. Renaissance Theories of Poetry" (2003) opisywała spory wokół roli poezji w państwie protestanckim. Jest autorką dwóch książek: "Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty" (2006) i "Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira" (2007) oraz licznych artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Tematykę spotkań kontynuował prof. dr hab. Tadeusz Sławek w wykładzie "O grzeszności życia. >Miarka za miarkę<, >Wszystko dobre, co się dobrze kończy<, >Makbet<".

 

 • Starość - cykl sześciu spotkań wokół tematu starości prowadzony przez prof. dr. hab. Tadeusza Sławka; pierwsze spotkanie zaczęliśmy od Króla Leare, by w ciągu następnych patrzeć na starość z perspektywy filozoficznej, kulturoznawczej, literaturoznawczej, a także... biologicznej i medycznej; gościem piątego spotkania był dr Jarosław Derejczyk, dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach oraz konsultant wojewódzki ds. geriatrii.